Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen, kristendomen och islam

Skapad 2016-02-03 13:46 i Rödsleskolan Oskarshamn
Vi ska lära oss om världsreligionerna judendomen, kristendomen och islam.Vi diskuterar likheter och skillnader mellan religionerna och vilka konsekvenser religionen får för den enskilda människan. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då vi tänker, oavsett vad vi tror på och var vi lever?
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Vi ska lära oss om världsreligionerna judendomen, kristendomen och islam. Vi diskuterar likheter och skillnader mellan religionerna och vilka konsekvenser religionen får för den enskilda människan. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då vi tänker, oavsett vad vi tror på och var vi lever?

Innehåll

Förmågor som arbetsområdet övar

Förmågor som arbetsområdet övar

Genom detta arbete kommer du att öva din förmåga att;

 • resonera kring likheter och skillnader mellan olika religioner
 • visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionerna.
 • resonera om hur livsfrågor och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

.

Världsreligionerna

När du arbetat med detta område ska du kunna svara på följande frågor:

 • Vilka ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum finns i de olika religionerna?
 • Hur ser anhängarna av de olika religionerna på kärlek och vad tror de händer efter döden?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan religionerna?

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Undervisning och arbetssätt

Undervisning och arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar
 • Samtal och diskussioner
 • Filmer
 • Skriftliga uppgifter
 • Läsning av faktatexter

 

Bedömning

 Jag kommer att bedöma hur du deltar i diskussioner och svarar på frågor under lektionerna. Jag kommer också att bedöma de uppgifter ni får av mig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: