Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och sortering

Skapad 2016-02-03 15:14 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Vad är olika saker gjorda av?
Vad har olika material för egenskaper?
Varför ska jag sortera mina sopor och hur gör jag?

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Fy  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Fy  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Kemi använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Konkretiserade mål

Efter området ska du veta:

 • Vad vanliga material kommer ifrån, vilka egenskaper de har och hur de kan återvinnas.

Arbetssätt

Vi kommer undersöka olika material genom att titta, känna och diskutera. Vi kommer även öva på att skriva enkla texter.

Vi kommer att läsa och se film om hur man källsorterar samt själva prova att göra detta.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • delta i diskussioner
 • delta i undersökningar
 • göra enkla uppgifter, både enskilt och i grupp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: