Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling åk 3

Skapad 2016-02-03 16:14 i Friskolan i Kärna Grundskolor
Vi fokuserar på miljö och hållbar utveckling.
Grundskola F – 3 Matematik Svenska NO (år 1-3) Bild SO (år 1-3)

Under några veckor kommer både Masten och Lejdaren att arbeta tematisk med "Hållbar utveckling". Vi ser närmare på vad det menas med "Hållbar utveckling" och varför det är en så viktig fråga för oss. Vi arbetar ämnesövergripande, i blandade grupper och delvis utomhus. Vecka 8 inleder vi med ett studiebesök på "Returen". 

Innehåll

Syftet med undervisningen är

Göra dig medveten om din möjlighet att påverka miljön och bidra till hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Det här vill vi att du ska lära dig

Kunna förklara begreppet "Hållbar utveckling"

Källsortera vardagssopor.

Kunna några av miljömärkningarna.

Kunna redogöra för något sätt att spara energi.

Värna om vår miljö.

Framställa bilder och text som påverkar andra.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Kemi använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO   3
  Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Så här kommer vi att arbeta

 • diskutera
 • ta reda på fakta
 • framställa affischer och filmer
 • källsortera, besöka återvinningscentralen
 • samarbeta i grupp
 • redovisa inför andra
 • studiebesök på "Returen"
 • se på film och lyssna på genomgånger
 • städa närmiljön
 • intervjua familj eller annan person

Uppgifter

 • Grupparbete "Hållbar utveckling"

 • grupparbete "Hållbar utveckling"

 • grupparbete "Hållbar utveckling"

 • grupparbete "Hållbar utveckling"

 • grupparbete "Hållbar utveckling"

 • Grupparbete Hållbar utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: