Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Drömmen om de goda grön avd

Skapad 2016-02-03 16:29 i Myran Dibber Sverige AB
Drömmen om de godas metoder är ett arbetssätt där barn lär sig stillhet på ett återkommande och strukturerat sett som leder till många goda effekter, bland annat: ökad inlärningsförmåga, lugnare förskolemiljö, med bättre koncentration och mindre stress.
Förskola

Drömmen om det goda är ett förhållningssätt att ge barnen en chans att finna lugn och ro i vardagen. Denna metod har 4 övningsformer som vi arbetar efter; Stillhet, Rörelse, Berörning och Reflektion.

Innehåll

BAKGRUND

Vi vill försöka få ner vardagsstressen för barnen, att de ska finna sin inre lugn. Det ökar även barnen koncentrations förmåga och deras inlärning genom en lugn stund varje dag. Vi försöker alltid utgå från barnens intressen, vilket just nu är bilar. Vi använder oss utav bilar när vi masserar, både stora och små experimenterar vi med. 

MÅL

Pedagogens syfte

Syftet med Drömmen om det goda är att vi ska få en lugnare barngrupp gäller både barn och vuxna. Vi vill att barnen ska kunna sitta och koppla av med varandra och även kunna ge varandra mjuk beröring genom massage.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi har utgått ifrån boken vi fick med olika tips, sen har vi själva valt att vidareutveckla och komma på nya idéer som är passande och lockande för barnen.

Vi har använt oss utav stillhet, beröring och rörelse, hjälpmedel av olika material och dagliga lekmaterial som tex bilar, bollar m.m.

Vi har valt att sätta denna tid för drömmen om det goda vid två olika tillfällen, vid samlingen och efter mellanmålet, det händer även att vi kan avbryta något vi gör om barnen kommer fram och vill bli masserade eller vill ha en lugn stund.

1. Stillhet- barnen sitter i en cirkel med lugnande musik. Vi blundar och lyssnar en kort stund. För att få barnen att varva ner så att man kan fortsätta till nästa fas.

2. Rörelse- då har vi använt oss utan "imse vimse spindel" i rörelser med hjälp av händerna på våra egna lår och ben.

3. Beröring-vidareutvecklat "imse vimse spindel metoden" på varandras ryggar. Vi använder även bilar samt massagebollar.

Alla pedagoger är med, inget är bestämt om vem som gör vad, vi tar det som det kommer och samarbetar bra och alla får alltid vara med och vara delaktiga i samma saker, ex hålla drömmen om det goda, dokumentera, ta kort, m.m. Man turas om automatiskt i stundens hetta.

Barnen har alltid möjlighet att komma med sina åsikter och idéer.

 

 

DOKUMENTATION

Vi använder oss utav iPad, foto och unikum. Vi samtalar med barnen och reflekterar tillbaka med hjälp av bilder som vi visar på samlingen och som sätts upp väggarna för att observera och höra vad barnen säger och minns.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi har satt ett startdatum för denna pågående process. Vi kommer att utvärdera i slutet av terminen eftersom att det varit uppehåll för semestertider då de nästan precis startades. HT 2015 Augusti

Nu har vi arbetat med Drömmen om det goda ett tag nu och man har märkt en stor skillnad på barnen. Vi upplever att barnen tycker det är lungt och mysigt att lyssna på lugn musik och bara slappna av. Vi har även märkt att barnen frivilligt kommer och vill massera sina kompisar och även pedagoger ibland. Efteråt när man har haft en övning med gruppen så blir dom mycket lugnare när de ska välja sin aktivitet och leka. VT 2016 Februari

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: