Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens början till människans tidigaste historia.

Skapad 2016-02-03 18:21 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Detta är ett arbete om jordens början till människans tidigaste historia.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Hur bildades jorden och livet på jorden? Vi läser om jordens födelse- Big Bang, de spännande urtidsdjuren och de första människornas uppkomst och tidiga historia.

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i de samhällsorienterade ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Arbetet är baserat på följande centrala innehåll från kursplanerna.

Kunskapskrav

Målen med arbetet är baserade på följande kunskapskrav i kursplanerna:

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Undervisning

Detta tränar vi genom att:

 • läsa böcker
 • skriva och rita
 • diskutera
 • söka på internet
 • titta på film
 • spela spel

 

 

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: