Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VAD SKA PENGARNA RÄCKA TILL ?

Skapad 2016-02-03 19:33 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att
- analysera och granska samhällsfrågor ur olika perspektiv
- analysera samhällsstrukturer med hjälp av
  samhällsvetenskapliga modeller
- uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera
  utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
- söka och värdera information

Innehåll

Vi ska studera
- privatekonomi och hur arbete, inkomst och
  konsumtion hör ihop
- det offentligas ekonomi, vad skatter är och vad kommuner,
  landsting och stat använder skattepengarna till.
- ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av   
  världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd
  och fattigdom.
- frågor som väcks i Lilla Aktuellt.

Genomförande

Vi startar med en tankekarta: Vad vet du om din egen ekonomi, familjers ekonomi och om samhällets ekonomi?
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och emellanåt läsa tillsammans och samtala om det vi läst. Du kommer också att få läsa själv och besvara frågor på texten du läst.
Vi ska träna oss på att se frågor ur olika perspektiv, uttrycka en ståndpunkt och presentera argument.
Vi ska se någon utbildningsfilm.
Vi ska vid några tillfällen se Lilla Aktuellt.
Ord: ekonomi, inkomst, utgift, konsumera, konsumtion, skatt, stat, kommun, landsting, bidrag, moms, lån, ränta, budget, hyra, försäkringar, levnadsstandard, hållbar utveckling
Tid:
v 9-11 + 13

Redovisning

Du ska delta i samtal och du kommer att få skrivuppgifter där du ska få möjlighet att visa dina kunskaper..

Elevinflytande

Vi undersöker våra förkunskaper med hjälp av tankekarta i början av arbetsområdet.

Matriser

Bedömningen gäller förmågan att jämföra och se samband samt förmågan att uttrycka och värdera ståndpunkter

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att jämföra och se samband
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggd resonemang.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklad och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med väl-utvecklade och väl underbyggda resonemang.
Ämne
Förmågan att uttrycka och värdera ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: