Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So - samhällsfunktioner och yrken vt-16

Skapad 2016-02-03 20:15 i Bruksskolan Färgelanda
Vi pratar och lär oss om olika yrken och funktioner som finns i ett samhälle för att det ska fungera. Vi pratar om inkomst, lön och pengar.
Grundskola 2 Samhällskunskap

Du ska få lära dig:

 • vad ett yrke är och skillnaden mellan yrken
 • vad samhällsfunktioner är
 • vad räddningstjänsten gör och dess funktioner
 • om lön, inkomst och pengar

Vi kommer att:

 • göra ett venndiagram för att demonstrera skillnader och likheter
 • intervjua föräldrar om deras yrken
 • resonera, diskutera och argumentera
 • se på film
 • lära oss mer om Färgelanda kommun och vilka yrken som finns där
 • dokumentera skriftligt

Du visar dina kunskaper genom att:

 • göra ett venn-diagram om yrken
 • deltaga aktivt i diskussioner och svarar på frågor
 • gör arbetsuppgifterna som hör till arbetsområdet
 • intervjua dina föräldrar om deras yrken

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO   3
  Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser

Sh
So - samhällsfunktioner och yrken vt-16

Öva mer
Jag kan
Jag är säker

Ny rubrik

Öva mer
Jag kan
Jag är säker
Centrala samhällsfunktioner
Du känner till att det finns centrala samhällsfunktioner som gör att samhället i stort kan fungera.
Du känner till och kan ange några centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Du känner till och kan ange några centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Har förståelse för och kan förklara varför ett samhälle behöver dessa samhällsfunktioner.
Yrken och verksamheter i närområdet
Du känner till några yrken.
Du känner till några och kan ange några yrken och verksamheter i närområdet.
Du känner till flertalet och kan ange många yrken och verksamheter i närområdet.
Räddningstjänst
Du kan med stöd förklara vad SOS alarm är och vad som händer när man ringer dit. Du kan också med stöd förklara vad en brand är och ge enkla exempel på vad man ska göra om det brinner.
Du kan med visst stöd förklara vad SOS alarm är och vad som händer när man ringer dit. Du kan också med visst stöd förklara vad en brand är och ge något exempel på vad man ska göra om det brinner.
Du kan på egen hand förklara vad SOS alarm är och vad som händer när man ringer dit. Du kan också på egen hand förklara vad en brand är och ge flera exempel på vad man ska göra om det brinner.
Pengars användning och värde
Du kan med stöd ge något exempel på betalningsformer som finns i Sverige tex. pengar och elektroniska kort. Du kan också med stöd ge något exempel på vad en vara kan kosta.
Du kan med visst stöd ge något exempel på betalningsformer som finns i Sverige tex. pengar och elektroniska kort. Du kan också med visst stöd ge något exempel på vad en vara kan kosta.
Du kan på egen hand något exempel på betalningsformer som finns i Sverige tex. pengar, och elektroniska kort . Du kan också på egen hand ge några exempel på vad olika varor kan kosta.
Lön och skatt
Du kan med stöd berätta något om vad lön är och vem som får lön.Du kan också med stöd ge ett exempel på andra sätt man kan få pengar om man inte får lön. Du kan också på ett enkelt sätt och med stöd förklara något om vad skatt är och vad den går till.
Du kan med lite stöd berätta något om vad lön är och vem som får lön.Du kan också med lite stöd ge något exempel på andra sätt man kan få pengar om man inte får lön. Du kan också på ett enkelt sätt och med lite stöd förklara något om vad skatt är och vad den går till.
Du kan på egen handd berätta något om vad lön är och vem som får lön.Du kan också på egen hand ge några exempel på andra sätt man kan få pengar om man inte får lön. Du kan också på ett enkelt sätt själv förklara något om vad skatt är och vad den går till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: