Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi år 7

Skapad 2016-02-03 20:36 i Tångaskolan Falkenberg
Vi lär oss om ekosystem, näringskedjor, näringsvävar, hållbar utveckling, biologisk mångfald, energiflöden
Grundskola 7 Biologi
...

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Undervisning och arbetsformer

 • Diskussioner
 • Arbetsuppgifter
 • Genomgångar

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du uppnår målen i ett skriftligt prov och även under arbetets gång vid diskussioner.

När vi avslutat detta område ska du:

 • veta vad ett ekosystem är, vad det innehåller samt ge några exempel på ekosystem lokalt och globalt
 • veta vad som kan hota ekosystem
 • veta hur näringskedjor, näringsvävar och näringspyramider är uppbyggda samt kunna diskutera vad som händer om det blir en störning i näringsväven
 • veta vad som menas med biologisk mångfald och hållbar utveckling samt kunna diskutera dessa
 • veta vad som menas med energiflöden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: