Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 1 vt-16

Skapad 2016-02-03 20:42 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med året. Du kommer att lära dig mer om hur djur och växter anpassar sig till årstiderna. Vi kommer att göra fältstudier och observationer, enkla naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera dessa med text, bild och andra uttrycksformer.

Innehåll

Konkretisering av målen

Eleverna kommer att:

 • uppleva väderlek och årstidsväxlingar (höst,vinter, vår och sommar) i naturen och vad som kännetecknar dessa.
 • få kännedom om hur djuren anpassar sig till årstiderna.
 • få benämna och peka ut begrepp från skogen och närmiljön.
 • få kännedom om träd i närområdet
 • lära sig några djur och växter

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Arbetssätt och undervisning

 

 • Läraren berättar och läser om året och naturen
 • Eleverna ser på filmer om året och naturen
 • Vi gör enkla fältstudier
 • Eleverna klipper, klistrar, skriver och skapar i bild

 

 

 

Bedömning; vad och hur.

Eleven visar sina förmågor genom:

 • Observationer i vardagen.
 • Deltar i diskussioner
 • Framställande av en "Årsbok"

Matriser

NO
NO Matris åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Året runt
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider (kunskapskrav)
 • NO   3
Eleven vet att vi har fyra årstider och vad de heter.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
Eleven kan berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
Namnge några djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper (kunskapskrav)
Eleven har fått se några vanliga djur och växter i närmiljön samt har hört deras namn.
Eleven kan några vanliga djur och växter i närmiljön samt har fått prova på att sortera och gruppera dem.
Eleven kan namnge några djur och växter, sortera och gruppera några vanliga djur och växter i närmiljön.
Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider (kunskapskrav)
Eleven har hört att djur och växter gör olika anpassningar till olika årstider.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter.
Eleven kan ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter samt hur de anpassar sig efter årstiderna.
Metoder och arbetssätt
Enkla fältstudier och observationer i närmiljön (kunskapskrav)
 • NO   3
Eleven har fått prova på att utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan, med stöd av vuxen, följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med olika uttrycksformer (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att på ett mycket enkelt sätt dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan, med stöd av vuxen, dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer samt kan använda sin dokumentation i olika diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: