Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre religioner VT 2016

Skapad 2016-02-03 21:13 i Storängsskolan Västerås Stad
I Sverige och världen finns flera olika religioner. Vi ska.jämföra och titta på likheter och olikheter i några av de större religionerna.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk Religionskunskap

Nu i åk 3 kommer du att lära dig mer om kristendom, islam och judendom.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • diskutera kring de tre olika religioner
 • jämföra de olika religionerna och se likheter/olikheter
 • förstå begrepp inom de olika religionerna

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Arbetssätt

Du kommer att:

 • samtala kring tro och vad religion är
 • dokumentera några symboler, skrifter, traditioner och viktiga platser för kristendom, islam och judendom
 • titta på film om de olika religionerna 
 • läsa  och skriva enkla faktatexter

 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du deltar under lektionerna,
 • Din skrivna faktatext.
 • Du ska kunna ge exempel på en högtid, en symbol, helig plats och helig skrift från alla tre religionerna.

 

Kopplingar till läroplan

 • Re   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • Re   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • Re   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • SvA   3
  I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
 • SvA   3
  Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: