Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Balansera och väga

Skapad 2016-02-03 21:20 i Storängsskolan Västerås Stad
Under vårterminen arbetar vi med laborativt material och utför olika uppdrag i naturvetenskap och teknik. Eleverna utforskar sambandet mellan balans, jämvikt och tyngd. De undersöker olika sätt att balansera och jämföra olika föremål med hjälp av balansbrädor och balansvåg.
Grundskola 1 Teknik Svenska Matematik NO (år 1-3)
...

Innehåll

Mål

Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven:

Kopplingar till läroplan

  •  Ha egna erfarenheter av systematiska observationer, mätningar och experiment
  •  Kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner
  •  Utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och praktisk handling
  •  Kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner

Undervisning

Klassen kommer att jobba med NTA-temat Balansera och väga. NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och syftar till att ta vara på barns och ungdomars intresse för fysik, kemi, biologi och teknik.

I Balansera och väga utforskar eleverna sambandet mellan balans, jämvikt och tyngd. De undersöker olika sätt att balansera och jämföra olika föremål med hjälp av balansbrädor och balansvåg. Vi kommer att konstruera mobiler och balansbrädor samt undersöka hur viktig stödpunkten är. 

Bedömningen

Vi bedömer förmågan att följa instuktioner och konstruera mobiler samt balansbrädor. Vi bedömer hur eleven kan följa, förstå och delta i diskussioner med hjälp av begrepp och modeller.

Matriser

NO Sv Ma Tk
NO-Matris

På väg
Kan
Begrepp
Du använder några begrepp och fakta. Du kan förmedla det till andra med hjälp.
Du använder flera begrepp, fakta och ser sammanhang. Du kan förmedla det till andra.
Genomförande
Kan följa enkla instruktioner. Du klarar några arbetsuppgifter själv.
Kan följa instruktioner. Du klarar arbetsuppgifterna själv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: