Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2016-02-04 07:26 i Tegelbruksskolan Falun
Vi arbetar med olika försök, diskussioner mm för att lära oss om "olika former", egenskaper, lösningar och blandningar.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Cebtralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Mål

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

redogöra för vattnets olika former, och varför formerna ändras,

redogöra för begreppen avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning,

utifrån tydliga instruktioner kunna genomföra enkla försök,

separera lösningar och blandningar med enkla metoder,

göra enkla dokumentationer av försöken,

göra jämförelser mellan egna och andras resultat med hjälp av din dokumentation.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Arbetsmetoder

Vi kommer att använda oss av ett undersökande arbetsätt, göra olika försök som vi dokumenterar, jämför och diskuterar resultat.

Bedömning

Vi gör bedömningar av dina olika arbeten i klassrummet, Delaktighet i diskussioner, ditt samarbete i gruppuppgifter. Genom individuella samtal mm.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: