Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid

Skapad 2016-02-04 08:14 i Ljungskileskolan Uddevalla
Ett arbete kring, tid och dess begrepp, tidsuppfattning, analog och digital klocka .
Grundskola 4

Hur mycket är klockan? Analog och digital tid!

Hur många dagar har ett år ? Vilket datum fyller du år ? Hur lång tid tog resan ?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du skall kunna:

- läsa och skriva datum

- avläsa klockan och skriva klockslag med siffror

- räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag

- räkna ut skillnad i tid mellan två klockslag

- läsa av en tidtabell

- förstå och förklara de matematiska begreppen : sekund, minut, timme, dygn, vecka, månad, år, skottår, datum, tidtabell

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper och bli bedömd genom hur du:
- aktivt deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar,t ex ger förslag och beskrivningar
- använder fungerande metoder och begrepp för att lösa problem kopplade till målen – enskilt och i grupp - skriftligt och muntligt
- klarar målen för området

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

-Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området
-Enskilt och gemensamt arbete i bl a arbetsmaterial, ma-boken .
-Vardagliga undersökningar både enskilt och i grupp.

Matriser

Matematik - Tid !

Godtagbar nivå
Över godtagbar nivå
Mycket över godtagbar nivå
Utmanande
Enheter
Fakta Enheter År Årstider Månader Veckan Veckor Dagar Almanackan
År Månaderna + Hur många Vecka + veckans dagar. Årstiderna
År + Hur många dagar på ett år? Månader + Vilka? Vecka + veckans dagar + Hur många veckor/år. Årstiderna Kan leta reda på uppgifter i almanackan.
År + Hur många dagar på ett år? Månader + Vilka? Vecka + veckans dagar + Hur många veckor/år. Årstiderna Dagar/månad under hela året. Kan leta reda på uppgifter i almanackan och använda dem i matematiska resonemang. Sambanden mellan dessa olika enheter.
År + Hur många dagar på ett år? Månader + Vilka? Vecka + veckans dagar + Hur många veckor/år. Dagar/månad under hela året. Skottår + När? Årstiderna Kan leta reda på uppgifter i almanackan och använda dem i matematiska resonemang. Kan beskriva sambanden mellan dessa olika enheter och ...
Fakta
Kunna avläsa och skriva klockan analogt.
Kan avläsa och skriva, hel- och halv-timmar.
Kan avläsa och skriva, hel- och halv-timmar, kvart över och kvart i.
Kan avläsa och skriva, hel- och halv-timmar, kvart över och kvart i, tjugo över och tjugo i, Kan avläsa hela klockan
Kan avläsa hela klockan.
Fakta
Kunna avläsa och skriva klockan digitalt.
Kan avläsa och skriva, hel- och halv-timmar. Kan skilja på för- och eftermiddags-tid.
Kan avläsa och skriva, hel- och halv-timmar, kvart över och kvart i. Kan med skriva förmiddags och eftermiddagstid.
Kan avläsa och skriva, hel- och halv-timmar, kvart över och kvart i, tjugo över och tjugo i. Kan med säkerhet skriva förmiddags och eftermiddagstid. Kan avläsa hela klockan.
Kan avläsa hela klockan.
Förståelse
Förståelse
Kan tala om hur många minuter det går på 1 timma med hjälp av en klocka. Kan tala om hur många sekunder det går på en timma med hjälp av en klocka.
Kan förklara sambandet hur många minuter det går på 1 timma, halv timme, en kvart och tjugo minuter. Kan förklara sambandet hur många sekunder det går på en timma.
Har så stor förståelse av faktakunskapen att jag kan göra enklare tidsberäkningar. tex. av tidssummor och tidsskillnader.
Har så stor förståelse av faktakunskapen att jag kan göra och förklara arbetsgången av tidsberäkningar. tex. av tidssummor och tidsskillnader samt ser rimligheten i lösningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: