Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I skolskogen

Skapad 2016-02-04 10:43 i Tärnsjö skola Heby
Multiplikation och division med 7, 8 och 9, strategier vid huvudräkning (multiplikation och division), talmönster, problemlösning, att formulera en frågeställning och redovisa en lösning.
Grundskola 3 Matematik

I det här arbetsområdet kommer vi att träna på att multiplicera och dividera med 7, 8 och 9. Vi kommer att träna på olika strategier vi multiplikation och division, se och konstruera talmönster samt träna på att formulera frågeställningar och redovisa lösningar vid problemlösning.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska arbeta på olika sätt, till exempel:

 • arbeta enskilt, i par och i grupp både laborativt och genom diskussioner. 
 • delta aktivt vid gemensamma genomgångar.
 • arbeta med sidorna 60-87 i Prima.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • multiplicera med 7,8 och 9.
 • dividera med 7, 8 och 9.
 • förklara hur du tänker när du dividerar och multiplicerar
 • se talmönster
 • formulera en frågeställning och redovisa en lösning på ett matematiskt problem

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer främst att arbeta med området under veckorna 16-19.

Matriser

Ma
Bedömning

Nivå 1
Multiplilkatonstabellerna
 • Ma   3
Du kan multiplicera med 7, 8 och 9.
Divisionstabellerna
 • Ma   3
Du kan dividera med 7, 8 och 9.
Förklara
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur du tänker när du dividerar och multiplicerar.
Problemlösning
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan formulera en fråga till ett matematiskt problem och redovisa en lösning till problemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: