Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i trä och metallslöjd åk 3

Skapad 2016-02-04 10:57 i Pysslingen Skolor Alfaskolan Pysslingen
Pedagogisk terminsplanering i trä- och metallslöjd för årskurs 3
Grundskola 3 Slöjd

I årskurs 3 ligger fokus på att upptäcka den egna förmågan och skaparkraften genom att tillverka egna föremål av trä och annat erbjudet inspirationsmaterial.

Innehåll

Arbetsområde hängare

Det första arbetsområdet i slöjden är att tillverka en hängare. Arbetet tar cirka 8-10 slöjdtillfällen. Eleverna inspirerar varandra och tar del av varandras formspråk.

Mål: Att upptäcka sin förmåga att skapa föremål i trä och få viss kunskap i verktygshantering inför kommande uppgifter.

Moment: Skiss, såga, raspa, fila, slipa, borra, brännpenna, spika, skruva och måla. Loggbok introduceras och används för dokumentering av arbetsprocessen. Skriftlig värdering av den färdiga produkten.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Arbetsområde, arbete utifrån valt tema

Arbetsområde: Temaarbete, cirka 5-7 slöjdtillfällen. Eget arbete utifrån en idé som bestäms av klassen. Exempel på tema kan vara rymden eller tivoli. Val av material utifrån erbjudet erbjudet inspirationsmaterial.

Mål: Att använda sig av redan vunna erfarenheter, använda lämpliga redskap, verktyg samt att prova, upptäcka och förstå hur man kan framställa egna föremål med hjälp av olika strukturer former och återbruks material. Att låta sig inspireras av berättelser och upplevelser i sitt skapande.  Loggbok används för dokumentering av arbetsprocessen.

De sista veckorna av terminen används till att färdigställa föremål, samt redovisa och värdera slöjdarbetet. Om tiden räcker till får eleven även göra ett mindre arbete för att träna på att hantera verktyg. Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjd specifika begrepp, och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: