Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck 1

Skapad 2016-02-04 11:29 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Fysik
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.

Centralt innehåll

Fysiken i naturen och samhället

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

 

Fysiken och vardagslivet

 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas.

 

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

 

Konkretisering

Under detta arbetsområde ska du utveckla dina kunskaper om

 • vad som menas med tryck ur ett fysikaliskt perspektiv
 • varför vissa föremål flyter på vatten medan andra sjunker
 • vad lufttryck är för något
 • varför flygplan kan flyga
 • hur du kan agera vid vardagssituationer t ex rädda person ur isvak
 • att utföra laborationer

 

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att under området ha föreläsningar, demonstrationer samt laborationer.
Eleverna kommer att arbeta med olika frågeställningar om tryck. Området avslutas med ett prov.

 

Bedömning

Efter avslutat område görs bedömning i matris.

Matriser

Fy
Tryck

Förmåga att genomföra laboratorieundersökningar

Ej nått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningar
Har ännu inte visat förmågan att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar.
Använda utrustning
Har ännu inte visat förmåga att använda utrustning.
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Ej nått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra resonemang där fysiken kopplas till företeelser i vardagsliv och samhälle
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beskriva fysikaliska samband
Har ännu inte visat förmåga att se samband.
Visar på enkelt identifierbara samband.
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: