Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fortsättning Atomer och joner - de förklarar mycket VT-16

Skapad 2016-02-04 13:02 i Stenkulan Lerum
Grundskola 9 Fysik

Kärnfysik, den del av fysiken som berör atomkärnorna, deras beståndsdelar, struktur, dynamik och de krafter. Vi kommer arbeta med radioaktivitet och joniserad strålning.

 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centrala begrepp och innehåll

Centrala begrepp: instabil, sönderfall, halveringstid, radioaktivitet, joniserande strålning, alfastrålning, alfapartikel, betastrålning, betapartiklar, gammastrålning, bakgrundsstrålning, röntgen, geigermätare, Bohr

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Arbetssätt

Vi kommer att bearbeta arbetsområdet genom:

 • genomgångar/föreläsningar
 • laborationer
 • demonstrationer
 • film
 • digital laboration
 • egen läsning av texter

Bedömning:

Du kommer att kunna visa din förmåga på ett prov i slutet av området

 

Matriser

Fy
Förmågan att använda fysikens begrepp

Kunskaper, begrepp, modeller och teorier

Förmågan att utifrån årskurs använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
F
E
C
A
Kunskaper i fysik
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Partiklar och strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: