Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2 A kap.4

Skapad 2016-02-04 13:26 i Nyhammars skola Ludvika
Från addition till multiplikation, multiplikation med 2, 10 och 5.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Här får du börja bekanta dig med ett nytt räknesätt, multiplikation.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss sambandet mellan addition och multiplikation:

2+2+2=6    3*2=6

Vi ska lära oss multiplikation med 2, 10 och 5.

Vi ska lära oss kommutativa lagen i multiplikation: 5*2=2*5

Vi ska lära oss att tolka textuppgifter och välja räknesätt.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning

Hur ska vi lära oss detta?

Vi har gemensamma genomgångar med ramberättelser och huvudräkningsuppgifter.

Vi arbetar på våra White boards.

Vi arbetar i Favorit matematik.

Vi leker mattelekar.

Vi färdighetstränar på arbetsblad, dator eller lärplatta.

Vi spelar mattespel.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna sambandet mellan addition och multiplikation.

Du ska kunna multiplikationstabellerna 2, 10 och 5.

Du ska kunna lösa enkla problemlösningsuppgifter.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar aktivt på lektionerna.

Du gör diagnosen Vad har jag lärt mig?

Du får göra ett prov i matematik.

Matriser

Ma
Multiplikation 2, 10 och 5

Nivå 1
Nivå 2
Sambandet addition och multiplikation.
2+2+2=6 3*2=6
Du kan med hjälp av bilder se sambandet mellan addition och multiplikation.
Du kan redogöra för sambandet mellan addition och multplikation både skriftligt och muntligt.
Kommutativa lagen i multiplikation
5*2=2*5
Du kan med hjälp av bilder förklara kommutativa lagen för multiplikation.
Du kan använda dig av kommutativa lagen i din räkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: