Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsystemet och Universum

Skapad 2016-02-04 21:20 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbete med området universum
Grundskola 7 – 9 Fysik

Universums gåtor är ett av de områden vi jobbar med i fysiken. Vi ska undersöka dess uppkomst och utveckling. Bild: http://pixabay.com/sv/ngc-2082-stavgalax-11052/ Licens: CC0

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbete med detta område ska du kunna:

 • Redogöra för Big Bang-teorin
 • Redogöra för stjärnors utveckling och dess betydelse för atomslagens uppkomst
 • Förklara vad en galax är
 • Redogöra för vårt solsystems uppbyggnad
 • Berätta några fakta om solen och de planeter som ingår i vårt solsystem
 • Berätta om vår egen måne, dess faser,  sol- och månförmörkelse
 • Redogöra för årstidsväxlingarna

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av lärarledda genomgångar, filmvisning för att förtydliga viktiga begrepp, arbete med sidorna i boken och tillhörande instuderingsfrågor 

Bedömning

Bedömning kommer att ske enligt matrisen nedan.

Matriser

Fy
Fysik Lgr11

Förmågan att använda kunskaperna i fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Använda infromation och skapa texter
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppskunskaper
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: