Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik - Gnugga år 5

Skapad 2016-02-05 08:33 i Västerholm Grundskolor
Boken tar upp ordklasserna verb, substantiv, adjektiv och räkneord, pronomen, adverb, prepositioner, konjunktioner och interjektioner samt deras användningsområden och deras tillhörande regler i grammatiken.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Centralt innehåll

Beskriv vad av det centrala innehållet avsnittet kommer att behandla.

Syfte

Vad ska undervisningen inriktas mot? Vilka förmågor ska utvecklas? Syftet med detta avsnitt är ...

Kopplingar till läroplan

  • Sv  4-6
    Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Så här ska vi arbeta

I detta moment kommer vi att repetera ordklasserna och gå igenom nya moment inom varje ordklass. Vi kommer också att gå igenom nya ordklasser. Vi arbetar i boken Gnugga.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att delta muntligt på lektionerna samt skriftliga förhör.

Matriser

Sv SvA
Grammatik - Gnugga år 5

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

Har uppnått mål
Kunna förklara vad ett substantiv är samt ge exempel på olika slags substantiv
Kunna förklara vad singular och plural är samt ge exempel på ord som står i de formerna
Kunna förklara begreppen konkreta och abstrakta substantiv samt ge exempel på ord som står i dessa former
Kunna förklara skillnaden mellan obestämd form och bestämd form samt ge exempel på ord som står i dessa former.
Kunna förklara begreppet genitiv samt ge exempel på ord som står i genitiv
Kunna förklara begreppet genus samt ge exempel på olika ord som står i genus.

Sv SvA
Verb och adjektiv

Efter avslutat moment ska du kunna:
Godkänd på momentet
Kunna förklara vad ett verb är och ge exempel på verb
Kunna förklara vad infinitiv är samt ge exempel på verb som står i infinitiv.
Kunna förklara vad tempus är samt veta namnen på de olika tempusformerna och böja verb i dem.
Kunna förklara vad ett adjektiv är och ge exempel på adjektiv.
Kunna förklara varför adjektiv har böjningsformer och ge exempel på hur man böjer ett adjektiv.
Kunna förklara vad komparera är samt namnge de tre komparationsformerna och även visa hur man komparerar adjektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: