Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsstil och hälsa Timjan

Skapad 2016-02-05 08:47 i Häckeberga förskola Lunds för- och grundskolor
Livsstil och hälsa Vad gör dig glad? Vad gör att du trivs? Hur ska en bra kompis vara? Hur känns det när du mår bra i kroppen? Temat Livsstil och Hälsa handlar om att upptäcka hur vi ska leva för att må bra i samspel med varandra och vår miljö. Både den fysiska och den psykosociala miljön spelar in. Här ska vi arbeta ämnesöverskridande med till exempel jämställdhet, kamratskap, livsstilsfrågor och hållbar utveckling.
Förskola

Livsstil och hälsa delas in i tre mål: Kamratskap Må bra i kropp och själ Naturens skafferi

Innehåll

Pedagogisk planering VT 2015

Kamratskap. Värdegrundsarbete – alla är lika mycket värda, med tanke på Bankonventionen, jämställdhet och genus.

Naturens skafferi Barnen ska få en inblick av vad naturen ger oss i form av föda. Vi odlar i pallkragarna på gården och upptäcker vad som växer i naturen som vi kan äta.

Må bra i kropp och själ. Barnen ska inblick i vikten av att röra sig, äta bra och hur man får själen att må bra genom olika redskap såsom musik, avslappning och sinnesintryck.

 

Kopplingar till miljöarbete ”Hållbar utveckling”.

 • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Kamratskap

Strävandemål

 • lära varje barn att visa respekt och omtanke till andra barn och vuxna och göra detta till en självklarhet samt göra arbetet med social samvaro till en ständig del av barnens vardag.

Metod

 • Små diskussionsgrupper kring känslor och händelsebilder (Stegvis exempelvis.)
 • Kamratrelationer
 • Samarbetsövningar
 • Träna på att vinna och förlora i spel.
 • Värderingsdiskussioner, som att ta hand om varandra, hjälpa en kompis, ta hänsyn.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Må bra i kropp och själ

Strävande mål

 • Få ner ljudnivån
 • Öka trivseln på Timjan

Metod

 • Skapa fler lärmiljöer för färre barn i tagen
 • vara mer ute, samt ta tillvara på gymnastiktiderna
 • Införa ord som njuta, uppskatta, samhörighet, samarbeta
 • Öka rörelsetillfällena
 • Skapa stämningar
 • Ha roligt tillsammans

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Naturens skafferi

Strävande mål

 • Göra barnen medvetna om att man kan äta växter och bär från naturen.
 • Göra barnen medvetna om Allemansrätten

 

Metod

 • Plocka olika bär och frukter i naturen.
 • Tillreda dessa i olika former
 • Odla egna grönsaker
 • Titta på olika bär och frukter, hur de ser ut och var de växer
 • Göra en sammanfattande kokbok om vad vi tillagat

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: