Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassresan

Skapad 2016-02-05 10:46 i Söderskolan Falkenberg
Under det här arbetsområdet kommer vi läsa boken Klassresan av Moni Nilsson, samt arbeta med frågor kopplade till boken.
Grundskola 6 Svenska

I boken Klassresan kommer vi få följa klass 6B som till hösten kommer splittras och delas in i nya klasser. Innan vårterminen slutar åker de på en klassresa tillsammans, som ett avslut på den tid de har haft tillsammans som klass. I boken får vi följa med på en spännande resa där vi får träffa på många olika karaktärer, som upplever klassresan på sitt eget, personliga sätt. Vi kommer arbeta med olika frågeställningar och funderingar innan, under tiden och efter du har läst boken. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig i skrift genom att besvara frågeställningar som är kopplade till boken och dess innehåll.
 • läsa och analysera skönlitterära texter, genom att läsa Klassresan och besvara frågor som är kopplade till boken. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • enskild inlämning av frågeställningar innan, under tiden och efter du har läst boken. 

Hur ska det bedömas?

Din förmåga att:

 • Läsa skönlitterära texter och med hjälp av olika lässtrategier få en förståelse för textens innehåll.
 • göra sammanfattningar kring textens handling och därmed också visa din läsförståelse.
 • tolka och föra resonemang kring olika budskap som framträder i boken samt beskriva din egen upplevelse av läsningen. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Undervisning och arbetsformer

 • Arbete med frågeställningar, enskilt och i par
 • Enskild läsning

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: