Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med språk och bokstäver

Skapad 2016-02-05 12:16 i Saxdalens förskola Ludvika
Förskola

Vi ska arbeta med språket och bokstäver som barnen visat intresse för.

Vi omges ständigt av bokstäver och ord på förskolan och i samhället och flera bokstäver finns på flera ställen. Detta har gett upphov till en nyfikenhet.

 

Innehåll

Var är vi?

Några barn kan skriva eller känner igen sina bokstäver i sitt namn och några visar intresse för bokstäver samt ord.

Vart ska vi?

Vi ska ge barnen möjlighet att upptäcka bokstäver och ord genom olika arbetssätt.

Vi har som mål att barnen ska få bekanta sig med bokstäver och ord genom att vi talar om dem, visar bilder, jämför, bygget samt försöker härma i skrift och tal.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Hur gör vi?

Förutsättningar

Vi kommer att arbeta med detta under februari till april.

Arbetet kommer att ske i storgrupp samt i uppdelade smågrupoper.

Metod

Vi kommer introducera bokstavsarbetet med gemensamma bokstavslekar i gymnastiksalen. Vi ska hitta olika bokstäver samt bygga bokstäver med våra kroppar.

Vi har skapat bokstäver på disksvampar som kan sättas på flanotavlan. Med dessa kan barnen hitta sina bokstäver. Till detta finns det ordbilder där barnen kan jämföra bokstäver och bygga egna ord.

Vi ska erbjuda barnen att färglägga bokstäver samt bygga bokstäver eller ord med olika material.

Vi inspirerar barnen med nytt och gammalt material för att ge trygghet och nyfikenhet.

Vi kommer använda mycket lek och färg för att få barnen inspirerade.

Vi kommer prata om hur bokstäverna låter under arbetet.

Vi kommer vara lyhörda och lyssna vad barnen är nyfikna på.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera?

Vi kommer att dokumentera med hjälp av lärplatta samt kamera, vid text på dokumentation på vägg och på Unikum.

Vi tittar extra på:
Vad är mest intressant för barnen? Har barnen roligt?
Vilka lärprocesser är barnen 
inne i och vad är det barnen försöker förstå?
Vårt förhållningssätt: 
Hur utmanar vi barnen?
Hur 
inspirerar vi barnen?
Med vilka frågor, vilket material vilka "uppgifter"?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: