Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Hallen.

Skapad 2016-02-05 12:25 i Allén Dibber Sverige AB
På- och avklädning för in och utgång.
Förskola

Hallen, på väg ut och in. På- och avklädning.

Innehåll

BAKGRUND

Vi  har insett att hallsituationer också kan fungera som en arena för ett pedagogiskt arbete där barnen kan tillägna sig nya färdigheter och vara delaktiga i verksamheten.

MÅL

Målet är att ta sig ut och in så smidigt som möjligt utan att det skapas kaos i hallen, samt öka barnens självständighet vid på- och avklädning, öka deras ansvar för egna kläder och öka barnens ordförråd.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

METOD - GENOMFÖRANDE

Hur når vi målet? Vi talar om för barnen redan vid frukostbordet att vi ska gå ut så att de kan förbereda sig mentalt. Barnen får ett tillfälle till att träna sin självständighet genom att ta på och ta av sig kläderna, samt lägga dem på sin hylla. Om något barn behöver hjälp får man det självklart. Pedagogen namnger också olika klädesplagg och handlingar vid på- och avklädning.

Vid utgång:

Påklädning sker i små grupper för att undvika trängsel i hallen. De barn som kan hämtar sina ytterkläder och tar på sig dem själva, helt eller delvis, de som inte kan får hjälp av pedagogen. En pedagog går ut och tar emot de barn som är klara för att slippa spring i hallen och att barnen blir svettiga.

 Vid ingång:

Vi delar upp gruppen i tre delar och går in i olika omgångar. De barn som kan tar av sig ytterkläderna själva, helt eller delvis, de som inte kan får hjälp av pedagogen. Barnen får träna på att ta hand om sina kläder genom att lägga dem på sin hylla. Blöjfria barn går självständigt på toaletten och tvättar händerna, de andra barnen fortsätter till skötrummet för blöjbyte och sedan för tvätt av händerna.

När det blir ledigt i hallen går nästa grupp in, osv.

DOKUMENTATION

Vi pedagoger observerar hur vår planering fungerar i praktiken.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på vår avdelningsplanering hur det har gått och vad vi kan förbättra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: