Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utelek

Skapad 2016-02-05 12:56 i Kideus förskola Fristående förskolor
Förhållningsätt vid utelek Hur är vi med barnen utomhus? Vi är närvarande och följer barnen utomhus. Stöttar i lek och ställer utmanande och nyfikna frågor kring det dem gör. Vad gör vid med barnen utomhus? Vi utforskar omvärlden tillsammans med barnen. Upptäcker, diskuterar och stöttar. Utelek är viktig för barns utveckling. Här får de bland annat träna grovmotoriken, fantasin och att samarbeta med varandra. På vår förskola strävar vi efter att vara ute en stund varje dag och vi följer årstiderna när det gäller uteaktiviteter. Vi har en gård som är inhägnad med sandlådor, en kulle, grillplats, och en liten byggnad som används som kiosk och restaurang. Vi har även stora gräsmattor och en stor buss i trä som uppmuntrar till kurragömma och rollek. På gården träffas barn och pedagoger från flera avdelningar. I närheten finns flera fina grönområden dit vi kan gå med barnen. Teknikens hus har en lekpark utanför förskolans område som vi flitigt besöker. Vi har även skogen alldeles bredvid, som vi besöker.
Förskola

Utelek på gården och dess omgivning.

Innehåll

Mål:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: