Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Klimat, vegetation och miljö - 2016

Skapad 2016-02-05 13:09 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi

Våra livsmedelsbutiker har ett utbud av mat från världens olika hörn, vi har vant oss vid att ha tillgång till produkter oavsett årstider och världsmarknadspriser. Vi har ett överskott på mat i vårt samhälle, en stor del slutar som sopor. I andra delar av världen finns brist på mat, så att befolkningen svälter eller blir undernärd. I det här arbetsområdet ska vi studera hur vi använder oss av marken på jorden, vad vi producerar och vad som bestämmer vad vi ska producera. Vilka konsekvenser får det och kan man göra på något annat sätt?

Innehåll

Mål

Syftet med arbetsområdet är att bland annat att du ska få insikt i att marken utnyttjas på olika sätt runt om i världen, att träna på att beskriva olika typer av boskapsskötsel och jordbruk, samt att förstå varför jorden används som den gör.

Syftet är även att du ska få möjlighet att träna dig på att undersöka orsakssammanhang och se konsekvenser, att göra jämförelser och dra egna slutsatser genom att se för- och nackdelar med olika alternativ.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Arbetets innehåll

Se sajten

Klimat, vegetation och miljö. Var odlar vi och varför? Vilka konsekvenser får vår markanvändning? Hur kan vi göra för att få en hållbar utveckling inför framtiden?

 Ni kommer att:

-undersöka vart era råvaror kommer ifrån hemma

-laga en 3 rätters middag med ENDAST svenska råvaror

-undersöka hur ni hemma är klimatsmarta

-reflektionsövningar

-se på flera mindre filmer

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Arbetssätt och redovisningsform

 • Lärarledda genomgångar
 • läroboken Impuls geografi 2
 • individuell, undersökande uppgift som redovisas med hjälp av keynote i grupp.
 • gruppdiskutssion.
 • skrivuppgift

Visa din kunskap - Bedömning

Dina har möljighet att visa dina kunskaper och förmågor:
 • när du arbetar med din uppgift
 • när du redovisar och aktivt deltar i gruppdiskussionen
 • när du utvecklar resonemang kring hållbarhetsfrågor i en skrivuppgift

Kopplingar till läroplan

 • Ge  C 9
  Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  C 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ge  C 9
  Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  C 9
  Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
 • Ge  C 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  C 9
  Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: