Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, åk 5, Kroppen

Skapad 2016-02-05 14:07 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 5 Biologi
...

Innehåll

Syfte

Syftet är att utveckla en förståelse för att människor är väldigt lika, men ändå unika- Vidare är det viktigt att förstå hur kroppen fungerar för att kunna göra medvetna och underbyggda val kring sitt liv och sin hälsa.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisningens innehåll

Konkretiserat:

- Organ och organsystem

- Hälsa, fysisk och psykisk

- Historiska upptäckter, sjukvård

- Systematiska undersökningar och dokumentation

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Kunskapskrav


Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Konkretisering av kunskapskrav

När vi är klara med arbetet om kroppen kan du:

- redogöra för följande system i kroppen

       - huden

       - matspjälkningssystemet

       - luftvägarna

        - blodomloppet

        - skelettet

        - nervsystemet

- delta och bidra i diskussioner om hälsa

- genomföra laborationer om kroppen

- skapa användbara anteckningar med hjälp av text och bild

- berätta om penicillin och vaccin

- veta vad som händer i kroppen vid puberteten

- delta i diskussioner om jämställdhet, kärlek och ansvar


Uppgifter

 • Lika men unika

 • Innanför huden

 • Storleksordna

 • Matspjälkning

 • Historiska upptäckter och misstag

 • Luftvägar

 • Hjärta och blodomlopp

 • Skelett, leder och muskler

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: