Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk8

Skapad 2016-02-05 14:55 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Denna terminen har vi pratat om kläder. Ni har skrivit texter om kläder ni gillar samt gjort dialoger "en una tienda de ropa". Vi ska försätta jobba med adjektiv för beskriva saker. Vi kommer också att repetera saker man gör på fritiden och väder uttryck. Längre fram kommer vi att titta på olika städer runt om den spansktalande värld. Vi kommer också att prata om mat och kroppsdelar. Vi jobbar med läromedel "gracias" och ska arbete med kapitel 4,5,6.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Denna terminen har vi pratat om kläder. Ni har skrivit texter om kläder ni gillar samt gjort dialoger "en una tienda de ropa".

Vi ska försätta jobba med adjektiv för beskriva saker. Vi kommer också att repetera saker man gör på fritiden och väder uttryck. Längre fram kommer vi att titta på olika städer runt om den spansktalande värld. Vi kommer också att prata om mat och kroppsdelar.

Vi jobbar med läromedel "gracias" och ska arbete med kapitel 4,5,6.

Innehåll

1. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Vi tränar på att förstå och uttrycka oss på spanska i både tal och skrift

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

2. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Vi kommer att på lektionerna läsa och bearbeta olika typer av texter t ex. olika dialoger och samtal i olika vardagliga situationer som att ringa ett telefonsamtal, beskriva en persons utseende, gå på bio och ställa frågor etc.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

3. Arbetssätt

Vi tränar både muntligt och skriftligt. Du kommer att ha möjlighet att visa dina uppnådda kunskaper genom att självständigt eller i grupp delta i olika:

 • muntliga övningar
 • hörövningar
 • skriftliga övningar
 • läxförhör
 • inlämningsuppgifter
 • avslutande prov.

4. Bedömning

Vad kommer att bedömas?

Hur väl du uttrycker dig muntligt ( uttal, sammanhang, utvecklat och varierat språk)

Hur väl du förstår talat språk ( helhet, detaljer, hur du agerar)

Hur väl du kan anpassa talat språket till situation och mottagare

Hur väl du uttrycker dig skriftligt ( språklig korrekthet, syfte, utvecklat och varierat språk ),

Hur väl du förstår innehållet i texter,

Hur väl du anpassar språket till situation och mottagare i skrift.

5. Kunskapskrav

Nedan hittar du en matris för kunskapskraven för år 9 som ligger till grund för bedömningen i detta arbetsområde.

Matriser

M2
Moderna Språk

Grundläggande kunskaper
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
 • M2
Du kan uttrycka dig med enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra. Du tvekar vid flera tillfällen, letar efter ord och/eller göra långa pauser.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde. Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att korrigera dig själv.
Du kan delta i enkla samtal, du talar enkelt och sammanhängande.Du har ett varierat språk. Du har bra flyt med naturliga pauser.
Uttal
Begripligheten störs av uttalsfel.
Du gör vissa uttalsfel vilket ibland försvårar begripligheten. Ibland låter du svenskt eller entonigt.
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Du har korrekt uttal. Din intonation närmar sig målspråkets.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i talad texter.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå innehållet i vardagliga texter inom kända områden. Du kan återberätta huvudinnehållet.
Du kan läsa och förstå innehållet av olika typer av texter. Du kan återberätta både helhet och tydliga detaljer.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva kortfattat något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du har ett varierat språk.
Skriva
Bearbeta och förbättra dina texter.
Grammatiska fel stör begripligheten.
Du använder en för årskursen mycket enkel grammatik. Det finns språkliga fel vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Du kan bearbetar språket utifrån tydliga instruktioner.
Du använder grammatik anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga kommunikationen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik anpassad för årskursen. Du gör få fel. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för förtydliga och variera kommunikationen.
Kunskap om målspråksländerna
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
 • M2
Du känner till något om spansktalande länder.
Du reflekterar kring hur det är att leva i en spansktalande land. Du visar dina kunskaper genom att berätta samt ge kommentarer till det du har läst/sett/hört. Du kan göra enkla jämförelse med Sverige och drar slutsatser utifrån egna och andras kunskaper.
Du reflekterar kring hur det är att leva i en spansktalande land. Du visar dina kunskaper genom att berätta samt ge kommentarer till det du har läst/sett/hört. Du kan göra enkla jämförelse med Sverige och drar slutsatser utifrån egna och andras kunskaper.
Du reflekterar kring hur det är att leva i en spansktalande land. Du visar dina kunskaper genom att berätta samt ge kommentarer till det du har läst/sett/hört. Du kan göra jämförelse med Sverige och drar slutsatser utifrån egna och andras kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: