Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP mall för

Skapad 2016-02-05 17:26 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: (Vad är bakgrunden till denna PP och varför upprättas denna? tex utifrån barnets överenskommelse, vardagsarbete, tema/projekt.)

Innehåll

Strävansmål:

  • Målen kan med fördel hämtas hela eller delar av från Lpfö. Målen kan oxå skrivas av oss själva.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Här skrivs vilka förmågor som skall utvecklas/utmanas samt genom vilka objekt.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Här beskrivs antal barn och pedagoger som ska vara deltagare respektive projektledare samt även hur dessa barn är som grupp. Vad de har för förmågor, intressen och behov samt var befinner de sig kompetensmässigt. Det är naturligtvis av stor vikt som projektledare/pedagog att känna till barnens förtjänster och nuläge. Detta för att vi ska utmana barnet vidare i sin kompetens och ge dem möjlighet till att utvecklas i sin fulla potential. Med andra ord ska vi bedriva undervisning och barnen ska lära sig hela tiden och med hjälp av oss befinna sig i en proximal utvecklingszon.

Förberedelser:

Vad behöver du som pedagog leta fram när det gäller material, både fysiskt men även information kring ämnet du vill belysa i syftet.

Aktiviteter:

Vad eller vilka aktiviteter, utifrån barnets/barnens intressen, kommer du använda dig av för att utmana barnet/barnen i sin proximala utvecklingszon.

Efterarbete:

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: