Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraftfulla förslag - feb-mars 2016

Skapad 2016-02-05 19:11 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
Grundskola 6 Fysik
...

Innehåll

Tid: Veckor 6-8

Syfte och förmågor

Om du och andra ska kunna leva i ett samhälle som fortsätter att utvecklas utan att skada miljön och naturen behövs kunskap, t ex om vilka energikällor som är mer miljövänliga än andra. Vilka energikällor det kan vara ska du arbeta med under de kommande 3-4 veckorna.

Ur läroplanen i fysik :

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

  • Fy  4-6
    Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  • Fy  4-6
    Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Arbetssätt

Vi kommer att tillsammans gå igenom vad skillnaden är mellan förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. Därefter väljer du en energikälla som du ska presentera muntligt för dina klasskamrater. Till din hjälp får du ett arbetshäfte med frågor att besvara som du kan använda dom underlag för din presentation.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du söker din information och sammanställer den för att slutligen presentera den muntligt. Se matrisen nedan.

Matriser

Fy
Kraftfulla förslag

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Muntlig presentation
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: