Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styr din egen värld!

Skapad 2016-02-06 08:06 i Dalhemsskolan Helsingborg
Vi upptäcker och lär oss programmering med hjälp av varandra, robotar och webbtjänsten code.org.
Grundskola 1 – 3 Teknik Matematik Svenska Svenska som andraspråk

Programmering styr många delar av vår vardag och är en osynlig del av dagens samhälle. Överallt stöter vi på programmering, från det vi vaknar tills vi går och lägger oss.  Svenska, engelska och matematik är självklara verktyg för att kunna förstå och hantera sin omvärld. Programmering likaså. För att kunna delta och påverka i framtidens demokrati och samhälle måste eleverna få en möjlighet att identifiera, förhålla sig till och påverka eller ändra koden som styr i vår vardag. Programmering är redan efterfrågad kompetens och kommer att vara ännu mera när eleverna ska ut i arbetslivet. I skolan ska vi ge alla elever samma möjligheter, oavsett kön, funktionsuppsättning eller etniskt ursprung. Det är en viktig demokratisk jämställdhetsfråga att vi får programmerare från alla grupper som lever och verkar i samhället. 

Bild från https://www.flickr.com/photos/132889348@N07/20607150556

Innehåll

Upptäck

Genom att arbeta med BlueBots på många olika sätt upptäcker vi 

 1. ett kommando ger en aktion
 2. riktningen utgår från hur roboten står

 Genom att arbeta med kurserna på code.org upptäcker vi blockprogrammering

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,

Språkligt arbete

Vi lär oss nya ord som hör till området programmering. Se ordlista https://docs.google.com/document/d/1hWPAW6HLbnH5Hhihu9YACCdTljbunh4JprYzpivEsO4/edit?usp=sharing

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Övningar och utmaningar

Vi arbetar vidare med att utveckla elevernas datalogiska tänkande, förmåga att skapa och utveckla idéer till appar, program och spel genom att testa olika verktyg och tjänster som scratch junior, robotarna Dash and Dot med mera.

Scratchkurs

Bild från https://www.flickr.com/photos/wfryer/8493376660

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • Gr lgr11
  Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: