Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - åk 7

Skapad 2016-02-06 18:05 i Gläntanskolan Helsingborg
Pedagogisk planering för arbete med geometri med boken Formula 7 som bas. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundskola 7 Matematik

Geometri finns överallt i vår vardag. Det kan handla om former, mönster eller kanske symmetri. Bild av Ulf Bodin, http://www.flickr.com/photos/ulfbodin/9196294326/

Innehåll

Syfte
Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll
Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Likformighet och symmetri i planet.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Konkretiserade mål

Efter arbetet med detta område så ska du kunna:

 • uppskatta, jämföra, mäta och rita vinklar
 • symmetri och symmetrilinjer
 • känna igen och beskriva olika månghörningar
 • vinkelsumman i tringlar och fyrhörningar
 • uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar
 • välja och växla mellan olika areaenheter
 • förklara samband mellan omkrets och area

Undervisningen

Lärarledda genomgångar, diskussioner i helklass och grupp, gruppaktiviteter, eget arbete i lärobok. Vi använder Classroom som visar dagens arbete och som innehåller extra material.  Arbetet avslutas med ett prov.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång
 • lösa problem som kan vara komplexa dvs hur du löser problem i flera steg
 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften

Matriser

Ma
Ma 7 Geometri

F
E
D
C
B
A
Problemlösningsförmåga
Du kan inte lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Metoder Geometri
Du kan inte välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Du kan inte göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Resonemangsförmåga
I redovisningar och diskussioner kan du inte följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: