Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Matematik våren åk 2

Skapad 2016-02-06 18:33 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 2 Matematik

Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. I matematik kommer du att få arbeta mycket med praktisk matte. Du kommer att få arbeta med konkret och laborativt material. Vi kommer att ha mycket matteprat. Du kommer att få arbeta med vårt läromedel "Prima matematik 2A och 2B".

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT...

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Detta kommer vi att arbeta med:

 • jämföra och beskriva geometriska objekt
 • storleksordna tal upp till 1000
 • addition i talområdet 0-100 med tiotalsövergång
 • använda miniräknare
 • addition med talsortsräkning
 • avrundning till närmaste tiotal
 • talmönster och geometriska mönster
 • addition med uppställning
 • jämför, uppskatta och mäta massa
 • multiplikation tabell 2,5 och 10
 • mer om subtraktion i talområdet 0-20
 • subtraktion i talområdet 0-100 med tiotalsövergång
 • om division
 • rita och måla symmetriska bilder
 • välja räknesätt när du löser matematiska uppgifter
 • subtraktion med uppställning
 • hela analoga klockan

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS

Vi kollar av din förståelse och dina kunskaper, se matrisen.

Matriser

Ma
Matris till Prima 2A

Nivå 1
Osäker
Nivå 2
Pågående
Nivå 3
Uppnått målet
jämföra och beskriva geometriska objekt
storleksordna tal upp till 1000
addition i talområdet 0-100 med tiotalsövergång
använda miniräknare
addition med talsortsräkning
avrundning till närmaste tiotal
talmönster och geometriska mönster
addition med uppställning
jämför, uppskatta och mäta massa
mer om subtraktion i talområdet 0-20
förstå multiplikation
multiplikation tabell 2,5 och 10
subtraktion i talområdet 0-100 med tiotalsövergång
rita och måla symmetriska bilder
förstå division
välja räknesätt när du löser matematiska uppgifter
subtraktion med uppställning
hela analoga klockan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: