Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedetektiverna 3B Räknesätten

Skapad 2016-02-07 12:13 i Västra Berga skola Helsingborg
Det kommer bli så fint när båda omklädningsrummen är målade. Men räcker färgen? Blir det färg över? Vi får hjälpa våra vänner att lösa dessa problem
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Syfte

I det här kapitlet kommer vi att:

 • räkna med tiotalsövergång upp till 10 000
 • räkna algoritmer med växling
 • multiplikationstabellerna 0 - 10
 • räkna division upp till 100
 • multiplicera med 10, 100 och 1000
 • träna att se rimlighet i svar
 • träna på att avgöra vilken information som är nödvändig och vilken som är onödig när vi löser uppgifter

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • genomgångar, både enskilda och i grupp
 • träna viktiga begrepp
 • arbeta praktiskt med konkret material 
 • träna att välja rätt räknemetod
 • träna att se samband mellan de olika räknesätten 
 • träna att se dina svars rimlighet
 • träna huvudräkning
 • sjunga mattesånger

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Viktiga begrepp

 • algoritm
 • faktor
 • produkt
 • täljare 
 • nämnare
 • kvot

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du:

 • redovisar dina uträkningar muntligt, skriftligt, med hjälp av symboler och bilder
 • väljer rätt räknemetod när du löser problem
 • väljer vilken information som behövs för att lösa uppgiften
 • ser om svaret är rimligt
 • använder olika "knep" vid huvudräkning t.ex. tiokompisar och dubblor
 • har automatiserat Additions- Subtraktions- Multiplikations- och Divisionstabeller
 • beskriver och förklarar sambandet mellan räknesätten  Addition/ Subtraktion och Multiplikation/ Division

Du kommer också att själv få bedöma hur du tycker att du lärt dig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: