Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text - läromedel ZickZack

Skapad 2016-02-07 12:54 i Östra Karups skola Båstad
I det här arbetsområdet med beskrivande text får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 5 Svenska

Beskrivande texter skrivs för att beskriva något. Beräknad tidsåtgång: 500-600 minuter under 4-5 veckor.

 

Innehåll

Syfte


Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.
Du ska utveckla förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med förklarande text ska du :

1. förstå syftet/meningen med en beskrivande text och hur man kan anpassa texten till syfte och målgrupp.(Förkunskap/förförståelse)

2. lära dig hur en beskrivande text (om ett land eller djur) är uppbyggd och hur innehållet kan presenteras. (Steg 1)

3. lära dig hur man skriver jämförelser för att texten ska bli intressant och lätt att förstå. (Steg2)

4. öva på det du lärt dig (i steg 1-2) i klassen samt tillsammans i klassen/gruppen göra en planering till en beskrivande text. (Steg3)

5. med hjälp av text och bild på egen hand kunna planera och skriva en beskrivandetext. (Steg4)

Arbetssätt

Du kommer att på olika sätt inhämta kunskaper och fakta, samtal om syftet med en beskrivande text och vikten av att veta vem mottagaren är.  

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den beskrivande textens innehåll, syfte och struktur. 

Steg 2: Du kommer att i grupp få arbeta med de språk, ord och begrepp, som är typiska för bekrivande texter för att göra jämförelser, som jämförande sambandsord och komparerade adjektiv.
Du kommer även att i klass få lära dig anteckna, plocka ut stödord för att sedan kunna formulera en beskrivande text med egna ord/meningar.

Steg 3: Du kommer att i grupp få läsa och jämföra olika texter för att se hur de skiljer sig åt. Gruppen gör gemensamt en planering av en beskrivande text och använder då det du tidigare lärt dig i steg 1-2.

Steg 4: Nu ska du få välja ett (eget djur, land) som du ska göra en planering till och skriva en beskrivande text om text om där du visar den kunskap du lärt dig i steg 1-3. Texten ska bearbetas och redovisas.

Slutligen bedömmer du din instruerande text med din lärare. I bedömningen formuleras nya mål.

Nordiska språk

Du kommer att få läsa och lyssna till nordiska språk och se likheter och skillnader.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:.Förmågan att:
- förstå syftet med en beskrivande text
- kunna hålla sig till ämnet och ge information/fakta på ett tydligt sätt.
- kunna använda strukturen för en beskrivande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en beskrivande text och kunna gör intressanta jämförelser.

-kunna göra jämförelser mellan svenskan och närliggande språk.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella beskrivande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Läsa, strategier
Du behöver hjälp att utveckla din förmåga att läsa olika typer av texter.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa, tolka och resonera
Du behöver hjälp att utveckla din förmåga att läsa olika typer av texter
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva, genrer
Du behöver hjälp att utveckla din förmåga att skriva med tydligt innehåll och struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva, skrivregler
Du behöver öva mer på att stava ord du använder ofta och att sätta ut punkt och stor bokstav.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva, sammanställa
Du behöver träna mer på att sammanställa information.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Skriva, sakprosa
Du behöver bli bättre på att använda ord och begrepp inom ämnet du skriver om.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Skriva, estetiska uttryck
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Skriva, skrivprocessen
Du behöver bli bättre på att förbättra din text efter att du fått respons av andra.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Nordiska språk och minoritetsspråk
Du behöver utveckla din förmåga att göra jämförelser mellan språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: