Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik skolår 5 vt-16

Skapad 2016-02-07 16:02 i Forshällaskolan Uddevalla
Grundskola 5 Musik

Under våren kommer vi att varva teoretiskt och praktiskt arbete under musiklektionerna. Vi kommer bl.a. att spela, sjunga, lära oss om några svenska viskompositörer och lyssna och samtala om musik.

Innehåll

Syfte

Syftet med musiken under hösten är att du ska utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Undervisningens innehåll och arbetssätt

Vi kommer att under lektionerna arbeta med:

 • sång i olika former, unisont, växelsång och kanon
 • ensemblespel med ukulele, bas, slagverk
 • musiksymboler och begrepp
 • Imitationer och improvisationer med röst, instrument, rytmer och toner
 • prata om musikupplevelser
 • några kända svenska viskompositörer
 • musik tillsammans med bild, text och dans
 • musikframföranden (sommaravslutningen)

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i gemensam sång och följa rytm och tonhöjd
 • delta i ensemblespel
 • prata om musikupplevelser

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt i undervisningen
 • förmedla dina tankar och kunskaper muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: