Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland

Skapad 2016-02-07 17:51 i Öjersjö Brunn Partille
Vilka spår av den grekiska antiken finns kvar idag och hur påverkar den oss?
Grundskola 7 Historia

Det antika Grekland var en period av enorm kreativitet, både politiskt och kulturellt. Det var då som bland annat demokratin, vetenskapen och idrotten föddes. Även i modern litteratur, konst, film och teater kan man hitta många spår från den grekiska mytologin med alla dess gudar i Olympen. Myterna spelade också en viktig roll i den tidens filosofi och vetenskap och avbildades ofta i den samtida konsten.

Innehåll

Målet med arbetet

Historia

Antikens Grekland

När du arbetat klart med detta område ska du:

 

 • kunna beskriva hur de grekiska statsstaterna växte fram
 • kunna berätta om några grekiska gudar och myter
 • kunna förklara hur våra olympiska spel kan kopplas till antiken
 • kunna beskriva den grekiska demokratin och hur den fungerade
 • kunna göra en jämförelse mellan förutsättningarna i de grekiska stadsstaterna Aten och Sparta
 • känna till några av de grekiska filosoferna, deras tankar och idéer inom olika områden
 • känna till hur det gick till när Makedonien tar över makten
 • känna till något om Alexander den Store

 

Undervisning

Under detta arbetsområde kommer du att få läsa faktatexter i ämnet, se på en del filmer för att befästa dina kunskaper, arbeta med olika arbetsuppgifter till både filmer och texter.

Vi kommer att inleda arbetsområdet med att arbeta med begreppsförståelse av ämnesspecifika ord. Det kommer sedan att fungera som en ordlista i ditt fortsatta arbete.

 

Bedömning

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna förklara och redogöra för antiken som historisk epok
 • kunna förklara och använda ämnesspecifika ord och begrepp
 • samarbeta och redovisa dina kunskaper såväl muntligt som skriftligt
 • vara aktiv och delaktig i arbetet i klassrummet

 

Matriser

Hi
Bedömningsmatris - Antiken

E
C
A
Förmåga att:
använda historiska begrepp
Eleven kan, med hjälp av stöd, använda historiska begrepp i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda historiska begrepp i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter på ett väl fungerande sätt.
visa kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder, men behöver stöd.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
förklara samband
Eleven kan, med hjälp av stöd, förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i, samt undersöka och beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i, samt undersöka och beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i, samt undersöka och beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i, samt undersöka och beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder.
tolka källor
Eleven kan, med hjälp av stöd, använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: