Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik 1

Skapad 2016-02-07 20:15 i S-Munkedalsskolan Munkedal
Grovplanering 2015-2016 för ämnesområdet MOTORIK med olika aktiviteter i idrottssalen, utomhus och i klassrummen.
Grundsärskola 1 – 6 Motorik

Motorik, planering 2015-2016

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är bl.a. att eleverna ska ges möjligheter att utveckla intresse för fysiks aktivitet och rörelse. De ska även få utveckla sin samarbetsförmåga med andra, vistas i olika utemiljöer och i naturen under olika årstider, samt utveckla kunskaper om sambanden mellan hälsa och livsstil.

Dessutom syftar utbildningen till att eleverna utvecklar förmågan att använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Konkreta mål

 • Kunna delta i att använda fin- och grovmotorik  i olika aktiviteter både ute och inne
 • Kunna delta i lekar och danser
 • Kunna delta i olika former av vattenaktiviteter
 • Kunna delta i samtal om sambandet mellan hälsa och livsstil
 • Kunna delta i kommunikation om väderlek och kläder, samt samband mellan fysisk aktivitet och hygien
 • Kunna delta i att planera en idrottslektion inomhus alt. utomhus
 • Kunna genomföra aktiviteter utomhus samt använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

 

Kopplingar till läroplan

 • MOT  1-9
  Rörelse Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
 • MOT  1-9
  Rörelse Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
 • MOT  1-9
  Rörelse Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • MOT  1-9
  Hälsa och livsstil Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
 • MOT  1-9
  Hälsa och livsstil Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
 • MOT  1-9
  Friluftsliv och utevistelse Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
 • MOT  1-9
  Friluftsliv och utevistelse Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
 • MOT  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

Arbetssätt och undervisning

Olika former av visuellt och verbalt stöd är en viktig del av alla lektioner/aktiviteter.

Under idrottslektionerna kommer eleverna bl.a. att få:

 • Delta i att börja varje lektion med någon form av uppvärmning
 • Delta i avslappningsövningar sist på lektionerna
 • Ta sig fram/röra sig på olika sätt och pröva på idrottsredskap och annat i gymnastiksalen
 • Ta sig igenom olika motorikbanor
 • Dansa och röra sig till musik
 • Delta i rörelselekar
 • Pröva på olika sporter, både sommarsporter och vintersporter
 • Delta i friluftsdagar och friidrottsdagar
 • Delta i att planera idrottslektioner

Under läsåret kommer eleverna att åka till badhuset vid några tillfällen.

Utomhus kommer eleverna att få ta sig fram i skiftande natur och på olika platser, bl.a. på Nordens Ark. De kommer även att få orientera sig i skolans omgivningar. På vintern hoppas vi att eleverna kan åka pulka och leka i snön. De får även delta i friluftsliv/friluftsaktiviteter genom utflykter, uteidrott, friluftsdagar m.m.

I klassrummen kommer eleverna att få delta i finmotoriska lekar och aktiviteter efter förmåga.

 

 

Bedömning; vad och hur

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: