Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsinlärning - vardagsberättelser.

Skapad 2016-02-07 21:40 i Öjersjö Storegård Partille
Eleverna arbetar tillsammans med pedagog i läshäftet" Nu ska vi läsa om Anna" (Bokverksta´n, spec.ped. läromedel.) samt i tillhörande arbetshäfte.
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation

Du ska läsa vardagsberättelserna i läshäftet och sedan arbeta vidare i arbetsboken.

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplan

 • KOM
  Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM
  Syfte söka information från olika källor, och
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
 • KOM  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Detta ska du lära dig

Kopplingar till läroplan

 • KOM   9
  Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
 • KOM   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Detta ska vi arbeta med

Du läser för en lärare i den nya läseboken och sedan arbetar du vidare i arbetshäftet med övningar som hör ihop med det du läst.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • KOM   9
  Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
 • KOM   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Detta bedöms

Att du har förmåga att läsa och förstå texterna i läshäftet.

Att du har förmåga att lösa arbetsbokens övningar som hör ihop med den text du läst.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: