Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bamse

Skapad 2016-02-08 09:22 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Utifrån barnens intressen och uttryck för Bamse så har vi valt att fånga upp detta genom ett populärkulturellt tema. Vi tänker att temat ska bygga på matematik och värdegrund.
Förskola
...

Innehåll

Mål

Att alla barn:

Ska känna trygghet i sin identitet och i sin kultur.

Ska utveckla tillit till sin egen förmåga.

Ska utveckla sin förmåga enskilt och i grupp.

Ska utveckla sin nyfikenhet och sitt intresse för matematik.

Aktiviteter

Tankekartor i smågrupper

Skapande enskilt

Skapande gemensamt

Bamsegympa

Bamsemassage

Dockteater med Bamse och hans vänner

Bamseäventyr

 

Uppnått mål

När vi ser att:

Barnen har ett gott samarbete med varandra

Barnen vågar uttrycka sig både enskilt och i grupp

Barnen visar nyfikenhet och kunskap om matematik

Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: