Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling i vår närmiljö år 7-9

Skapad 2016-02-08 09:29 i Centrumskolan Halmstad
Vi lär oss om hur vår närmiljö används och hållbar utveckling.
Grundskola 7 – 9 Geografi

Vi lär oss om hur vår närmiljö används och hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Kunskapskrav

förenkla genom att koppla till Lgr 11.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Centralt innehåll

förenkla genom att koppla till Lgr 11.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Hur ska eleven lära?

Genom lärarledd undervisning.

Genom läroboken.

Genom filmer och videoklipp.

Genom digitala läromedel

Genom fältstudier, ex.besök på Wapnö gods

Bedömning;Vad ska bedömas?

Eleven känner till hur natur- och kulturlandskapet i närmijön brukas och förändras under en period.

Eleven känner till begreppet härproducerad och vad det innebär.

Eleven känner till några viktiga begrepp

Eleven kan söka information samt kritisk värdera den,

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen.

När ska det bedömas?

Bedömningen sker under februari till maj och summeras i februari månad.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: