Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen - Matspjälkning, skelett, leder, muskler, huden, lukt & smak

Skapad 2016-02-08 10:06 i Torpskolan Lerum
En pedagogisk planering för åk 7 i biologi.
Grundskola 7 Biologi
...

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet utvecklas din förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Konkretiserade mål

När du läst detta område: -kan du förklara hur några olika organ och organsystem, tex matspjälkningen, huden, skelettet och musklerna ser ut och fungerar. -har du genomfört laborationer. -kan du använda och diskutera dina kunskaper för att ta ställning i några hälsofrågor, tex doping, träning, solning. -kan du något om vanligt förekommande skador och sjukdomar i matspjälkningskanalen, skelett, muskler och hud.

Undervisningen

Vi kommer ha genomgång och diskussioner om alla delområden. V 9 & 10  kommer ni få göra en egen fördjupning i liten grupp som ska presenteras för resten av klassen v 11. Du kommer att göra laborationer, tex titta på preparat i mikroskop, undersöka vad det är det som spjälkar proteiner? göra fingeravtryck, undersöka olika känselkroppar på huden. Du kommer att få titta på filmer om bla matspjälkningen, hud, muskler och skelett. Du kommer att skriva ett prov v 12 Vi utgår från läroboken Puls Biologi. Sidorna 174-185, 204-214, 254-255 och 264-267

Bedömning

Bedömning sker i en matris.

Uppgifter

 • Lukt & smak

Matriser

Bi
Biologi-matris människokroppen

Biologi

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera och med enkla motiveringar beskriva och ta ställning i frågor som rör ämnet biologi
Eleven kan samtala om och diskutera och med utvecklade motiveringar beskriva och ta ställning och föra diskussionen framåt i frågor som rör ämnet biologi
Eleven kan samtala och diskutera och med välutvecklade motiveringar beskriva ,ta ställning och föra diskussionen framåt i frågor som rör ämnet biologi. Eleven kan också bredda eller fördjupa sig.
Kunskaper och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om biologi och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: