Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2016-02-08 12:07 i Bruksskolan Munkedal
Under 6 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområdet svenska utifrån "steg 1-4" i Akrobatboken
Grundskola 4 Svenska

Under 6 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområdet svenska utifrån "steg 1-4" i boken AKROBAT.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att skriva.Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang .På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

ARBETSSÄTT

 • kontinuerliga genomgångar
 • arbeta med läroboken och dess arbetsuppgifter
 • praktiska övningar enskilt och i grupp

BEDÖMNING

Sker kontinuerligt under arbetets gång. Genom:

 • rättning av arbetsuppgifter
 • muntlig aktivitet vid genomgångar och praktiska övningar

Skriftligt test efter varje "steg". Då bedöms:

 • Meddelanden 
 • Författarverkstad
 • Poesi
 • Brev
 • Intervju
 • Dagbok
 • Skrivredan med: Stor/liten bokstav, skiljetecken, sammansatta ord, dubbelteckning, stava o eller å, talspråk, skriftspråk, stava e eller ä
 • Tänk och Skriv!

DOKUMENTATION

Se kunskaper. 

Matriser

Sv
Skriva

Dessa kunskapskrav bedöms du mot i svenska:

 • Sv  E 6   Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6   De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  C 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
 • Sv  C 6   De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
 • Sv  C 6   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
 • Sv  A 6   Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6   De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: