Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids åk2 vt16

Skapad 2016-02-08 12:18 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

Skicka vidare

Genom stormöte kommer vi gemensamt att dra upp nya riktlinjer för vårt "Skicka vidare projekt". 

Till en början arbetar vi med det önskemål om att skapa en bok till biblioteket som vi kom fram till i höstas, se nedan.

Genom projektet får du möjlighet att tänka på andra människor i din omgivning både nära och de du inte känner idag. Du lär dig tänka på andra och handla med deras bästa för ögonen. Du får lära dig ta ansvar och att påverka och vara en aktiv del av demokratiarbetet på fritids genom stormöten och samtalsgrupper där vi tar fram nya aktiviteter.

I projektet arbetar vi även med STARK och kommer fokusera på de sociala utvecklingsområden som grupperna tar fram under skoltid. Vi arbetar med att vara superhjältar och hur vi har förmågan att ställa upp och hjälpa varandra och att vi kan säga till om man ser någon som gör fel, att när vi skojar med andra så att det är roligt för båda och tränar oss på att förstår att lika inte alltid är rättvist. 

Fritidsgympa

Du kommer få hålla i och följa dina kompisars uppvärmning

Alla elever får två och två ge instruktioner och hålla i uppvärmningsövningar på fritidsgympan

Alla ger feedback på instruktionen och hur övningen fungerar utifrån 2 stjärnor och en önskan.

På fritidsgympan tränar du dig att hålla en instruktion och göra en planering som även andra kan ha glädje av. Du tränar dig på att ta ansvar. Du formulera dig så att alla förstår och anpassa leken efter de som ska vara med. Du tränar dig också i att följa instruktioner från andra och visa dem respekt.

Frågesport

Vi kommer arbeta med Faxuellt under mellanmålet på fredagar.

I frågesporterna tränar vår förmåga att samarbeta med andra, ökar lusten att veta vad som händer i världen och på så sätt få en ökad förståelse för andras livsvillkor.

Utflykter som underlag för skrivarverkstad

Du kommer få möjlighet att besöka olika platser i Veberöd för att ta foto till vår kommande bok om Veberöd. Du kommer få skriva texter till fotografierna och bild och text kommer vi skicka iväg till en bokbindare för att skapa böcker vi skänker till biblioteket och till förberedelseklassen som kommer till Veberöd.

Under utflykterna lär du känna Veberöd och genom skrivarverkstaden får du möjlighet att lära andra om Veberöd. Du får möjlighet att prata och diskutera vad vi kan göra på de olika platserna och du får tillfälle att öva dig i ditt skrivande.

Talang i Gamla skolan

Du kommer få möjlighet att uppträda för åk F och 1 tillsammans med eleverna i åk 3. Du kommer få möjlighet att ge och få respons på ert uppträde utifrån följande frågor;

* Var alla delaktiga?

* Hur tycker ni själva att uppträdandet var?

* Är där något som ni tycker kan förbättras?

* Följer man rytmen?

* Vilken känsla vill ni förmedla? Kan man göra det tydligare?

Du kommer få möjlighet att skapa affischer för att bjuda in eleverna i åk F och 1.

I detta tränar du att använda dig av olika uttrycksformer, att göra egna val och samarbeta. I samarbetet tränar du dig att kunna ta hänsyn till och respektera vad dina kompisar tycker och känner. Du lär dig föra fram och ta emot feedback för att utvecklas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: