Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbete

Skapad 2016-02-08 14:00 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola

Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

 

Innehåll

Mål:Samarbete/ social kompetens

Stärka gruppgemenskapen, öka förståelsen för varandra, lyssna och samtala med varandra. (3-5 åringar)

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Göra en inventering av barnens förståelse för ordet "samarbeta". Sätt upp på väggen.

Läsa och utgå från "Kompisboken " :Samarbeta.

Utifrån detta arbeta med skapande verksamhet som bygger på samarbete och gemenskap. Stora collage tillsammans som dokumenteras på väggen.

Bygga hus med sockerbitar, två och två.

Massage två och två , för att främja kroppskontakt och ta på varandra på ett bra sätt.

Arbeta med fallskärmen.

Leka lekar som främjar att lyssna på och samtala med varandra.

 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Efter avslutat projekt utvärderas tillsammans med barnen.

Utvärdering: ej utvärdering tillsammans med barnen, personalbrist.

Barnen fick en ökad förståelse för andra barn som de inte brukar leka med.

tränade på att samarbeta och lyssna på instruktioner.

P.g.a. personalsituationen kunde projektet fungerat bättre, och avslutas på ett tydligare sätt. Vi kunde inte utvärdera tillsammans med barnen och lotsa in den i nästa projekt. Detta fick göras av en pedagog.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

observera och samtala kring deras nyvarande förståelse och ta tillvara på deras utsagor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: