Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De tre största världsreligionerna

Skapad 2016-02-08 14:07 i Rösjöskolan Sollentuna
Det här arbetsområdet handlar om tre världsreligioner kristendom, islam och judendom.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Vad vet du om olika religioner? Vilka religioner finns i Sverige? Religion handlar om sådant som vi känner, tänker och tror. I det här arbetsområdet kommer vi lära oss lite om de stora världsreligionerna kristendom, islam och judendom.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Du ska arbeta med de olika religionerna och ska utveckla dina kunskaper om olika religioner i det egna samhället och på andra ställen i världen. Du ska kunna se likheter och skillnader mellan de olika religionerna och göra jämförelser.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att få titta på film, läsa faktatexter, arbeta med arbetsuppgifter och prata om olika frågor som har med religion att göra. 

Bedömning av arbetsområdet:

VI kommer att bedöma:

 • om du kan berätta något om heliga byggnader eller platser och vilka religioner de tillhör,
 • om du kan ge exempel på någon högtid, symbol och viktig berättelse från de tre religionerna.
 • om du kan berätta om likheter/skillnader mellan de olika religionerna.

Det gör vi genom att lyssna på det du säger när vi arbetar tillsammans och se på hur du löser de skriftliga uppgifterna.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: