Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 (del 5-6)

Skapad 2016-02-08 15:09 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik

Matematik åk 1 (del 5-6)

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema


Vi kommer bl a att arbeta med:
 • udda och jämna tal
 • subtraktion(minus) i talområdet 0-10
 • jämföra, uppskatta och mäta längd
 • räkna med hela tiotal, 10-100
 • hälften så många
 • lägesord
 • additon med 10-kamraterna
 • addition i talområdet 0-10

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Mål
Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Undervisning och arbetsformer

 • arbeta i matematikboken (kapitel 5 och 6)
 • med hjälp av sin kropp/material öva på olika lägesbegrepp
 • mäta med hjälp av kroppen och linjal
 • gemensamma genomgångar
 • matematikprat
 • arbeta enskilt och i grupp
 • appar bla Tiokompisar
 • laborera med udda och jämna tal

Elevernas delaktighet och inflytande synliggörs med hjälp av fotografier i Lpp:n,klassens blogg eller i din lärlogg.

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån de konkretiserade målen.
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3:

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: