Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel

Skapad 2016-02-08 15:34 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola

Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske. Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Skapa en vi-känsla i gruppen.

Stärka jagkänslan och få en bild av olika familjekonstellationer.

Samarbete i gruppen

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Barbafamiljen som tema. Genom barbafamiljen kommer vi att arbeta med barnens familjer och vi-känslan.

Vi kommer att lägga stor vikt vid samarbete i vardagliga situationer såsom måltider, påklädning och vid lek. Skapa fler tillfällen i leken med blandade åldrar.

Pedagogerna uppmuntrar till kommunikation genom att vara nära barnen i aktiviteterna och leda samt delta som goda förebilder.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Barnen kan själva välja aktivitet och kamrater i leken, utifrån aktivitetstavlan. Vi är lyhörda för vad barnen väljer och skapar nya utmaningar utifrån deras valda aktiviteter

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi dokumenterar barnens aktiviteter, följer upp på planeringar, reflekterar, analyserar och diskuterar. Vi börjar med att skapa en vi-känsla i gruppen.

Hur gick det?

Genom att vi har samlat barngruppen regelbundet med en uppropssamling på morgonen så har vi skapat en vi-känsla. Barnen har fått fasta samlingsplatser med sitt namn (namnbilden) och färg. Barnen har fått en bild av här är jag och här är vi. Vi har blandat ålderna så att äldrebarn sitter bredvid yngrebarn, det uppmuntrar till goda förebilder och viljan att hjälpa varandra

Vad fungerade/fungerade inte?

ungerar- ökad relationer mellan yngre och äldrebarn. De yngre barnen ser vad de äldre leker med och vill också prova, som plus-plus och ploppar, pärlar. Uteleken- leker med andra konstellationer ute.

Ej fungerar- konstellationen i åldershomogena grupper där konflikter uppstår pga brist på kommunikation.

Hur går vi vidare?

Främja kamratrelationer med hjälp av barbafamiljen.

Vi behöver utveckla barnens kommunikativa förmåga gentemot varandra och vuxna, se planering Språk och kommunikation.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: