Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7

Skapad 2016-02-08 15:53 i Parkskolan Ludvika
Planering för Engelska åk 7 VT16
Grundskola 7

Instruktioner till alla uppgifter ges i början av lektionen både muntligt och skriftligt

Under alla lektioner kommer vi att öva på att läsa högt och lyssna engelska texter.

Innehåll

Mål

Undervisningens mål är att varje elev

  • fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang
  • deltar aktivt i samtal och skriftlig kommunikation
  • använder engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
  • läser olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper
  • reflekterar över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder och göra jämförelser
  • uttrycker sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att

  • förstå talad och skriven engelska
  • förstå och tillgodogöra dig texter av varierande slag och svårighetsgrad
  • skriva engelska korrekt
  • självständigt och i grupp ta ansvar arbetet och arbetsmiljön.

Matriser

Bedömningsmatris i engelska åk 7

>>>
>>>
>>>
Ny nivå
Tala / samtala
Du har ett otillräckligt ordförråd och använder ibland svenska ord. Du har svårigheter att göra dig förstådd i samtal.
Du berättar begripligt om dig själv och annat. Du deltar och gör dig förstådd i samtal.
Du deltar aktivt och utvecklar samtal om vardagliga ämnen. Du har strategier för att uttrycka dig även om du inte kan alla ord du behöver just då
Du visar stor säkerhet i olika språkliga sammanhang. Du har stor variation i ditt ordval. Du kan använda uttryck, specifika för engelskan. Du uttrycker dig grammatiskt korrekt.
Skriva
Du tillämpar ännu inte språket i skrift på ett begripligt sätt.
Du skriver begripligt.
Du skriver med sammanhang och innehåll.
Du skriver texter med säkerhet, varierat ordval och med tydligt budskap. Du uttrycker dig korrekt
Läsa
Du förstår inte innehållet och hakar upp dig på enskilda ord.
Du förstår handlingen i stora drag och låter dig inte hindras av okända ord. Du läser våra Fairy tale- böcker och kan lösa arbetsuppgifterna
Du läser och förstår innehållet i åldersanpassade texter, även de mer avancerade Fairy tale-böckerna. Du löser arbetsuppgifterna på egen hand.
Du läser och förstår även texter som är anpassade för elever i engelska skolor, t.ex George´s Marvellous Medicine av Roald Dahl.
Lyssna och förstå
Du har svårigheter att förstå innehåll och sammanhang. Du behöver förklaring på svenska. Du hakar upp dig på enskilda ord.
Du förstår i stora drag och lyssnar till helheten. Du hakar inte upp dig på enstaka ord.
Du förstår huvudinnehållet i tydligt talad engelska i bekanta situationer och sammanhang.
Du förstår tal som innehåller obekanta situationer och sammanhang. Du hör skillnad brittisk engelska och andra engelska ”dialekter
Deltaga
Du gör endast delar av det som krävs.
Du deltar aktivt i de muntliga och skriftliga övningar som ska göras.
Du fördjupar dig i uppgifter och du för arbetet i klassen framåt genom ditt sätt att bidra.
Du tar dig an/ hittar arbetsuppgifteruppgifter på egen hand och redovisar dessa på olika sätt; t.ex. genom power point, ljudinspelning, film etc.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: