Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål i thailändska åk 1-3 Läsa & skriva

Skapad 2016-02-08 17:19 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Övergripande mål & tillvägagångsätt
Grundskola 1 – 3 Modersmål

Årskurs 1-3 eleverna kommer under VT 18 att arbeta med nedanstående:

 • träna uttal. 
 • högläsning  (sagor, korta berättelser, bildböcker, rim och ramsor). 
 • muntliga spel och ordlek. 
 • öva att uttrycka känslor i ord och samtal.
 • arbete med ord, ordförråd, siffror och bokstäver i muntlig och skriftlig form. 
 • enkla jämförelser mellan modersmålets och svenska alfabetet. Lästräning, skrivövningar.
 • färger, rita bilder till texter. 
 • lek och rörelse, pussel, sång. 
 • samtal om texter.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kunskaps mål för eleven

Kunskapsområden i slutet av åk 1-3 eleven skall kunna

Läsa och skriva
 • eleven kan känna till alfabetet
 • eleven kan läsa stavelser och korta, enkla ord
 • eleven kan skriva några bokstäver
 • eleven kans kriva sitt namn, enkla ord
 • eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • eleven kan skriva en kort mening.
 • eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • eleven kan skriva en text.
 • eleven kan jämförelser mellan sitt modersmål och svenska 
Tala, lyssna och samtala
 • eleven lyssnar och förstå korta, enkla meningar och enkla instruktioner
 • eleven kännar till olikheter i uttal mellan svenska språket och modersmål
 • eleven kan föra enkla samtal (med några ord eller fraser)
 • eleven kan svara på enkla frågor
 • eleven kan berätta med stöd
Berättande texter och sakprosa
 • eleven möter berättande av texter
Språkbruk
 • eleven kan uttrycka känslor i ord och bild
Kultur och samhälle
 • eleven möter olika traditioner och högtider
 • eleven bekantar sig med lekar och musik

Bedömning åk : 1-3

Läraren bedömer elevens förmåga att:

 • eleven kan uttala ljud och ord
 • eleven kan använda enkla ord och fraser
 • eleven kan delta i enkla samtal
 • eleven kan läsa olika enkla texter på modersmål
 • eleven kan skriva enkla ord på modersmål
 • eleven kan visa respekt för alla kamrater och vara en bra kamrat
 • eleven kan då gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  E 9
 • Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: